Her Er Historien Bag ERP Systemerne

Industrien omkring IT- og ERP-konsultation er i øjeblikket under omdannelse. Denne proces er helt normal, og kommer parallelt med det nye økonomisk opsving og ændringer i det eksisterende forretningsparadigme. Vi vil i denne artikel komme ind på den historiske baggrund for denne ændring. Vi arbejder selv med produkter som CRM, Dynamics Nav, Retail Management System (RMS) og krydsintegrationer mellem dem og ikke-Microsoft-produkter som: Oracle, Unix og Java-platforme og så videre. Lad os se på historien og de nuværende processer:

Det hele startede med klassisk forretningsrådgivning. Det blomstrede tilbage i 1950 og havde to hovedskoler eller retninger. Det var dengang, hvor store virksomheder forsøgte at håndtere dilemmaet med vækst og effektivitet i interne dokumenter og med manuelle arbejdsgange. Hvis du husker tilbage, så var det en tid, hvor computere ikke ekisteterede, og alt blev skrevet ned på papir. Derudover var det nødvendigt at afprøve og implementere forskellige psykologiske metoder til at koordinere hovedkvarterets personale. Salgs-, indkøbs-, økonomi- og regnskabsafdelingerne skulle gerne arbejde i synkronisering med hinanden, og det skulle ske ved hjælp af papirdokumenterne.

I 1960’erne så vi noget af det første, man kan kalde for et ERP system. Dette var tidspunktet hvor vi så de såkaldte mainframe computere. Datidens ERP applikation havde den GL, AP,  og AR modulerne, som er klassiske og kan spores tilbage til det 19. århundrede. I bund og grund handler det om at automatiserer salgsordre og indkøbsordre. At køre det på en computer var noget nyt, og hver enkelt ERP-leverandør ville lave det og sælge det som deres egen opfindelse. Datidens implementering står over for udfordringen i forhold til manglende brugerværdi i moderne tid, hvilket er grunden til vi så et stort antal blomstrende ERP-konsulentfirmaer i slutningen af 1960’erne og 1970’erne.

ERP med rig funktionalitet begyndte at dukke op i 1980 og 1990. Tilbage i 80’erne havde den typiske store og mellemstore virksomhed forholdsvis ensartede forretningsprocesser inden for salg, indkøb, lagerstyring, logisti, fremstilling, regnskab og finansiering, transport og modtagelse. Denne ensartethed står sjovt nok i kontrast med med diversificeringen i slutningen af 1990 og starten af år 2000, da mange nye virksomheder voksede op. Markedsforholdene fra 1980’erne og begyndelsen af 1990’erne gjorde det muligt at designe systemer med rig funktionalitet. Det er her ERP systemer som SAP, Oracle og PeopleSoft begyndte at dukke op. Disse systemer kostede flere hundrede tusind kroner i softwarelicenser, og implementeringen af systemet krævede et lignende budget.

Den store diversifikation kom omkring år 2000. Hvis du ser på dot-com-bølgen i slutningen af 90’erne, kan du se, at disse virksomheder forsøgte at opfinde deres egne forretningsprocesser for at automatisere deres unikke forretningsmæssige tilbud. Denne trend kan som regel relateres til de nye muligheder for internet marketing & salg. Grundet disse nye hurtigt voksende virksomheder var forretningsprocesser i turbulente forandring og implementering af de daværende systemer med bred funktionalitet var ikke en mulighed.

Hvad synes du om tjenesten?