Microsoft SQL Server – din fremtidige BI-løsning?

Når det kommer til, hvordan du skal håndtere din virksomheds data, er der et eksplosivt voksende og for det meste fuldkommen uoverskueligt marked af tilbud og softwareløsninger. Du har brug for overblik over din virksomhed, dine kunder, dine produkter, dine data m.m., men du har ironisk nok også brug for overblik over, hvordan du får netop dét overblik.

Softwareløsninger inden for business intelligence og data warehouse er mange, og lige så udbytterige, overbliksskabende, praktiske, omkostningseffektive og et utal af andre gevinster og fordele, lige så svære kan de være at sætte sig ind i, at implementere i en virksomhed og at tænke aktivt ind i arbejdsgange og beslutningsprocesser.

Microsoft. Du kender det allerede fra Office-pakken – altså Word, Excel og PowerPoint. Og du kender med en vis sandsynlighed også Internet Explorer, internetbrowseren med det blå e-ikon, eller måske også Outlook, e-mail- og kalenderprogrammet. Men måske det kan være, at det er på tide at lære det at kende for Microsoft SQL Server – Microsofts svar på en business intelligence- og data warehouse-løsning.

Microsoft SQL Server er Microsofts bud på, hvordan du genererer viden om din virksomhed ud fra en myriade af data, og hvordan du derigennem skaber hurtigere og mere kvalificerede resultater og beslutninger med udgangspunkt i disse data. SQl står for structured query language, og det er et af de mest, hvis ikke dét mest, udbredte programmeringssprog til relationelle databaser. Microsoft SQL Server samler adskillige services og applikationer i én platform – en platform, som giver falkeblik eller evnen til at se det hele oppefra. Og den evne kan betyde værdi, vækst og et væld af muligheder for din forretning.

Nogle af disse services bliver kritiske i opsætningen af en datamodel og BI-løsning for din virksomhed, mens andre er mindre vigtige for dig. Det afhænger alt sammen af den enkelte forretning og dens konkrete behov. Men det, der kendetegner understøtter SQL Server, er, at den følger dine data til dørs. Den tilbyder brugervenlige løsninger, som servicerer dig fra start til slut i arbejdet med data – alle dets forskellige facetter og stadier. Det være sig opgaver og funktioner inden for indsamling, opbevaring, integrering, visualisering, analyse og afrapportering.

Microsoft SQL Server stiller en blandt andet en data warehouse-platform til rådighed. Et data warehouse er overordnet set et samlingssted for data fra forskellige kildesystemer, som bliver arrangeret på en måde, der gør det nemt at afrapportere og analysere dataene. Microsofts data warehouse-platform er en af de stærkeste løsninger på markedet og kan trække data fra et hav af kilder på én gang.

Når vi tænker Microsoft SQL Server, skal vi tænke database på en helt ny måde. Det er ikke ligesom en gammeldags database eller et støvet arkiv, hvor Det er ikke noget, vi skal tænke som et gammelt arkiv, der . Det er levende data, der er flow i data, og de kan bruges, genbruges hele tiden – en uendelig kombinatorik, som over tid vokser sig til et større og større beslutningsgrundlag for dig og din virksomhed. Og et bedre grundlag for at træffe kvalificerede beslutninger betyder kun én ting – nemlig et bedre grundlag for at skride til handling, der gavner din virksomhed.

Hvad synes du om tjenesten?